case study

Poznaj przykłady naszych projektów i porozmawiajmy o tym,
co możemy zrobić dla Ciebie!

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Engave na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przeprowadziło kompleksową wycenę odtworzeniową Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Projekt ten obejmował analizę obecnego systemu i projektowanie nowego, zcentralizowanego systemu o podobnej funkcjonalności. Wycena, przeprowadzona metodą punktową Mark II, objęła ocenę ponad 150 systemów i modułów, analizę ponad 4000 przypadków użycia, oraz ocenę istniejącej infrastruktury. Projekt zakończył się sukcesem.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, znaczący element polskiej e-administracji, podjął śmiałe kroki ku cyfrowej przyszłości. Współpracując z Engave S.A., ZUS zrealizował ambitną "Strategię rozwoju IT", która była nie tylko zgodna z jego własnymi celami i inicjatywami, ale także przyniosła rewolucyjne zmiany w obszarze IT, kultury organizacyjnej, a także w podejściu do zarządzania wiedzą i technologią.

TRANSPORT I LOGISTYKA

W MAN Truck & Bus Polska, firma Engave z powodzeniem wdrożyła narzędzia ManageEngine, usprawniając zarządzanie infrastrukturą IT. Projekt ten, obejmujący centralizację zarządzania urządzeniami końcowymi i wsparcie zgłoszeń serwisowych, znacznie poprawił efektywność operacyjną zespołu IT. Przez automatyzację i uproszczenie procesów, MAN Truck & Bus Polska osiągnęła lepsze zarządzanie zasobami IT przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i ustandaryzowaniu konfiguracji komputerów. Wdrożenie to pozwoliło firmie na efektywniejszą pracę i rozwój w dynamicznym środowisku biznesowym.

PRZEMYSŁ 4.0

Firma Hubix Sp. z o.o., lider w dziedzinie produkcji narzędzi i sprzętu dla energetyki, zrealizowała kompleksowy projekt modernizacji swojego środowiska IT we współpracy z firmą Engave. Projekt przyniósł znaczące korzyści dla Hubix, w tym poprawę efektywności pracy, zwiększenie bezpieczeństwa danych, a także oszczędności infrastrukturalne. Modernizacja przekształciła sposób pracy firmy, przenosząc ją z rozproszonych systemów klasowych na nowoczesną infrastrukturę hybrydową z centralnym zarządzaniem.

EDUKACJA

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED) we współpracy z firmą Engave przeprowadził transformację procesową, mającą na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i jakości kształcenia. Wdrożono nowoczesne zarządzanie procesami, integrując systemy informatyczne z platformą IBM BPM. Projekt przyczynił się do usprawnienia procesów decyzyjnych, zwiększenia autonomii na niższych szczeblach zarządzania i stał się wzorem dla innych instytucji edukacyjnych.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Projekt ISOK, czyli Informatyczny System Osłony Kraju, to inicjatywa stworzona w odpowiedzi na potrzebę skutecznego zarządzania zagrożeniami nadzwyczajnymi, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi. System ten, zrealizowany przez firmę ENGAVE, integruje rozproszone wcześniej informacje i technologie, tworząc nowoczesne narzędzie do monitorowania i reagowania na klęski żywiołowe. ISOK odniósł sukces dzięki skutecznej konsolidacji danych i zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, przyczyniając się do znaczącego wzrostu bezpieczeństwa w Polsce. Projekt ten jest przykładem efektywnego wykorzystania technologii w zarządzaniu kryzysowym i stanowi model do naśladowania dla innych krajów.

TRANSPORT I LOGISTYKA

Zapewne każda firma prędzej czy później ma do czynienia z problemami w swojej sieci informatycznej. Zdarza się, że mogą one być związane z ograniczeniem przepustowości, spadkiem wydajności połączeń, czy nawet brakiem dostępu do Internetu. W takim przypadku warto przeprowadzić analizę sieci w celu zidentyfikowania problemów i znalezienia ich rozwiązania. Właśnie taki problem zgłosił do nas jeden z naszych Klientów. Opisujemy naszą analizę sieci przewodowej LAN oraz połączeń MPLS oraz działania podjęte w celu naprawienia problemów.

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Message
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Cookies information
We use cookies on our website www.engave.pl. By clicking "I accept all", you consent to the installation of all cookies and the processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time. The administrator of your personal data is Engave Joint Stock Company based in Warsaw, 16 Czarodzieja St., 03-116 Warsaw. Your personal data may also be processed by third parties.

By clicking "Only necessary cookies", you enable the website to function. For more information about your rights, please see our Website Privacy Policy and Cookies Policy.
Details
Accept All
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu