KLIENT:

MAN Truck & Bus Polska

No items found.

Charakterystyka Klienta: 

Firma MAN Truck & Bus Polska zajmuje się sprzedażą pojazdów ciężarowych, samochodów dostawczych, autobusów oraz oryginalnych części zamiennych, a także obsługą posprzedażną tj. serwisowanie, zarządzanie flotą pojazdów czy szkoleniami technicznymi dla mechaników czy kierowców z ekonomicznej jazdy.  

W związku z potrzebą utrzymania dynamiki rozwoju, zwróciła się do nas o pomoc we wdrożeniu i usprawnieniu działania systemów biznesowych. Dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom, zautomatyzowaliśmy i uprościliśmy zadania związane z codzienną pracą użytkowników oraz zarządzaniem setkami urządzeń w firmie, a także dla pracowników, nie powodując przestojów w dotychczasowych procesach.

Potrzeba Klienta: 

W obliczu dynamicznego rozwoju firmy powstała potrzeba wdrożenia narzędzi wspierających obsługę zgłoszeń serwisowych oraz umożliwiających centralizację zarządzania infrastrukturą IT i komputerami osobistymi. Wybór padł na narzędzia ManageEngine, ponieważ świetnie sprawdzają się do tego typu zadań. Profesjonalne wsparcie kompleksowego wdrożenia zapewnia zespół firmy Engave oraz MWT Solutions.

Zautomatyzowanie i uproszczenie codziennych zadań zespołu IT

„Współpracę z Engave rozpoczęliśmy, mając już pierwsze doświadczenia z użytkowaniem ManageEngine w obszarze helpdesk. Wcześniej współpracowaliśmy bezpośrednio z producentem” – mówi Adam Bernatowicz.  

„Profesjonalne wsparcie ze strony zespołu Engave ułatwiło nam wdrożenie narzędzi ManageEngine w kolejnych obszarach” – dodaje.  

Specjalistom Engave powierzono m.in. proces analizy potrzeb, opracowania specyfikacji wdrożenia, a także prace konfiguracyjne. Uczestniczyli oni m.in. we wdrożeniu rozwiązań Mobile Device Manager i Desktop Central.  

„Przeprowadzona analiza i projektowe podejście do wdrożenia pozwoliły sprawnie uruchomić narzędzia umożliwiające scentralizowane, zdalne zarządzanie urządzeniami końcowymi w niezbędnej skali i przy zapewnieniu pełnej zgodności z firmowymi politykami m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Rozwiązania wspierające zarządzanie komputerami osobistymi oraz urządzeniami przenośnymi istotnie wpłynęły na pracę zespołu IT w firmie MAN Truck & Bus Polska” – mówi Piotr Seferyński, System Administrator w Engave.

Rozwiązania ManageEngine umożliwiły scentralizowanie, zautomatyzowanie i uproszczenie codziennych zadań związanych ze wsparciem użytkowników oraz zarządzaniem 400 urządzeniami końcowymi wykorzystywanymi w MAN Truck & Bus Polska. „Kwestia zarządzania komputerami, ich aktualizacji, sprawdzenia polityk, wdrożenia zmian jest dziś realizowana przez jednego człowieka, który jeszcze ma czas na szereg innych zadań. MDM z kolei praktycznie sprowadza się do zarządzania katalogiem aplikacji, bo cała reszta odbywa się automatycznie. Dodanie nowego urządzenia jest tak proste, że nawet najbardziej zatwardziały przeciwnik IT radzi sobie z tym samodzielnie” – mówi Adam Bernatowicz.

Według niego, rozwiązania ManageEngine pozwoliły na zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska IT w MAN Truck & Bus Polska.

Scentralizowany kokpit menedżerski

Trwają natomiast działania mające na celu szerokie wykorzystanie rozwiązania OpManager Plus.

„Pracujemy nad jego wykorzystaniem na potrzeby monitorowania wydajności i zarządzania infrastrukturą. Wyzwania związane z koniecznością uporządkowania twardej infrastruktury oraz jej szczegółowego odwzorowania w systemie są ciągle przed nami” – przyznaje Adam Bernatowicz.  

W kolejnym etapie planowane jest szersze wykorzystanie rozwiązań ManageEngine w obszarze zarządzania jakością usług oraz stworzenia bazy CMDB na potrzeby centralizacji danych o sprzęcie oraz konfiguracji.

„Jak pokazuje praktyka, rozwiązania ManageEngine są bardzo użytecznym i efektywnym kosztowo ułatwieniem w realizacji codziennych obowiązków związanych z utrzymaniem i rozwiązywaniem problemów dotyczących funkcjonowania środowisk IT, w tym systemów o krytycznym znaczeniu dla użytkowników biznesowych.  

W Engave również korzystamy z tego typu rozwiązań – i stale rozszerzamy swoje kompetencje, aby jak najlepiej wspierać naszych klientów w dostarczaniu wartości biznesowej zbudowanej na technologiach IT. Firma ta wspiera MAN Truck & Bus Polska także w obszarze bieżącego zarządzania infrastrukturą na zasadzie outsourcingu obsługi wybranych obszarów funkcjonowania IT.

Efekty Działań:

Wdrożone w MAN Truck & Bus Polska rozwiązania ManageEngine zapewniają m.in. mechanizmy raportowania o wszystkich sytuacjach krytycznych lub awaryjnych, które wymagają podjęcia działań ze strony zespołu IT.  Generowane przez oprogramowanie ManageEngine raporty są wykorzystywane także pod kątem raportowania na potrzeby zarządu.  Z kolei za pośrednictwem scentralizowanego kokpitu menedżerskiego możliwe jest m.in. zarządzanie politykami, uprawnieniami oraz aktualizacjami oprogramowania na poszczególnych komputerach.  

Dzięki temu możliwe stało się też ustandaryzowanie konfiguracji komputerów wykorzystywanych w firmie. „Jako zespół IT możemy realizować dodatkowe obowiązki bez konieczności zwiększania zatrudnienia i przy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów IT, od których zależy działalność biznesowa naszej firmy.  

W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju naszego biznesu, a także sytuację na rynku pracy, jest to bardzo znacząca korzyść” – przyznaje Adam Bernatowicz. „Mamy apetyt na więcej, tym bardziej że ManageEngine dobrze wypada pod względem efektywności kosztowej. Potencjał na dalsze podnoszenie efektywności widzimy w obszarze zarządzania infrastrukturą Microsoft na poziomie systemów operacyjnych, SharePoint i Exchange” – dodaje.

Wdrożone rozwiązanie przez ENGAVE: 

  • Analiza potrzeb 
  • Opracowanie specyfikacji wdrożenia 
  • Rozszerzenie rozwiązań ManageEngine na dalsze obszary użytkowania 
  • Przeprowadzenie prac konfiguracyjnych 
  • Wdrożenie rozwiązań Mobile Device Manager i Desktop Central 
  • Wdrożenie rozwiązania OpManager służącego do kompleksowego zarządzania i monitorowania zasobów IT w firmie  

Korzyści biznesowe: 

Zastosowane rozwiązanie umożliwiły zautomatyzowanie i uproszczenie codziennych zadań związanych ze wsparciem użytkowników oraz zarządzaniem wieloma urządzeniami wykorzystywanymi w MAN Truck & Bus Polska.  Dzięki przeprowadzeniu analizy i przygotowaniu odpowiedniego, projektowego podejścia do wdrożenia zostały uruchomione narzędzia ułatwiające zdalne zarządzanie urządzeniami, przy zapewnieniu pełnej zgodności z firmowymi politykami m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Zostały również ustandaryzowane konfiguracje komputerów i laptopów wykorzystywanych w firmie. 

Podsumowanie: 

Rozwiązania wspierające zarządzanie komputerami osobistymi oraz urządzeniami przenośnymi istotnie wpłynęły na pracę zespołu IT w firmie MAN Truck & Bus Polska, nie powodując przestojów w dotychczasowych procesach. Dzięki temu firma dalej może prężnie się rozwijać i podnosić swoją efektywność kosztową i biznesową. 

"Niniejszy potwierdzam, iż MAN Truck & Bus Polska zlecił firmie Engave dostawę, wdrożenie i konfigurację rozwiązania firmy ManageEngine do oprogramowanie do monitorowania sieci, serwerów, wirtualizacji i baz danych dla posiadanych przez MAN Truck & Bus Polska SP. z o.o. systemów informatycznych. Przedmiot Umowy został zrealizowany zgodnie z zawartą umową terminowo i z należytą starannością."

Piotr Białek

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Message
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Cookies information
We use cookies on our website www.engave.pl. By clicking "I accept all", you consent to the installation of all cookies and the processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time. The administrator of your personal data is Engave Joint Stock Company based in Warsaw, 16 Czarodzieja St., 03-116 Warsaw. Your personal data may also be processed by third parties.

By clicking "Only necessary cookies", you enable the website to function. For more information about your rights, please see our Website Privacy Policy and Cookies Policy.
Details
Accept All
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

INNE REALIZACJE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Engave na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przeprowadziło kompleksową wycenę odtworzeniową Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Projekt ten obejmował analizę obecnego systemu i projektowanie nowego, zcentralizowanego systemu o podobnej funkcjonalności. Wycena, przeprowadzona metodą punktową Mark II, objęła ocenę ponad 150 systemów i modułów, analizę ponad 4000 przypadków użycia, oraz ocenę istniejącej infrastruktury. Projekt zakończył się sukcesem.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, znaczący element polskiej e-administracji, podjął śmiałe kroki ku cyfrowej przyszłości. Współpracując z Engave S.A., ZUS zrealizował ambitną "Strategię rozwoju IT", która była nie tylko zgodna z jego własnymi celami i inicjatywami, ale także przyniosła rewolucyjne zmiany w obszarze IT, kultury organizacyjnej, a także w podejściu do zarządzania wiedzą i technologią.