KLIENT:

Social Insurance Institution

No items found.

Transformacja Cyfrowa w Służbie Efektywności - Engave dla ZUS

Wprowadzenie:

ZUS, jako pierwszy e-urząd w Polsce, zobowiązał się do realizacji nowej strategii i procesu przekształceń, mających na celu zwiększenie satysfakcji klientów i efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Te działania wpisują się w szeroki kontekst budowania e-państwa, zgodnie z rządowymi programami rozwoju kraju.

Streszczenie Projektu:‍

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zlecił przygotowanie przez Engave S.A. “Strategii rozwoju IT dla ZUS na lata 2018-2020", komplementarnej do Strategii Zakładu w zakresie pryncypiów, celów i inicjatyw oraz wykonanie wykonanie Audytu środowiska PUE pod kątem oceny spełnienia kryteriów wysokiej dostępności i występujących w tym obszarze ryzyk. Transformacja cyfrowa ZUS nie polegała wyłącznie na wdrażaniu innowacyjnych produktów, automatyzacji oraz narzędzi bazujących na najnowszych technologiach. Równie istotne było wprowadzenie odpowiednich zmian w kulturze organizacji, tak aby wspierała ona innowacyjność i zaangażowanie pracowników, jak również stały rozwój kompetencji wewnętrznych.

Wyjaśnienie Problemu:

ZUS stanął przed wyzwaniem zwiększenia efektywności operacyjnej, elastyczności IT oraz potrzebą optymalizacji kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Analiza Potrzeb Klienta i Proponowane Rozwiązania dla Transformacji Cyfrowej ZUS

Potrzeba Zwiększenia Elastyczności IT:

 • Elastyczne Wykorzystanie Zasobów dla Optymalizacji Kosztów:
 • Propozycja Rozwiązania: Implementacja modelu usługowego w ZUS, który umożliwia dynamiczne dostosowywanie zasobów IT do bieżących potrzeb, zwiększając tym samym elastyczność operacyjną.
 • Korzyści Biznesowe: Znacząca poprawa efektywności kosztowej, umożliwiająca szybkie skalowanie zasobów w odpowiedzi na zmienne wymagania operacyjne.

Pełne Wykorzystanie Zasobów Infrastruktury:

 • Propozycja Rozwiązania: Oddzielenie zasobów sprzętowych od warstwy aplikacyjnej, co zapewnia lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT.
 • Korzyści Biznesowe: Zwiększenie wydajności sprzętowej i optymalizacja zarządzania zasobami infrastrukturalnymi.

Zwiększenie Wydajności Systemów i Aplikacji:

 • Propozycja Rozwiązania: Optymalizacja obecnych systemów i aplikacji ZUS, co przyczynia się do zwiększenia ich wydajności bez konieczności dodatkowych inwestycji w sprzęt.
 • Korzyści Biznesowe: Znaczna poprawa produktywności pracy oraz efektywności operacyjnej.

Uniezależnienie od Długotrwałego Procesu Zakupowego Sprzętów IT:

 • Propozycja Rozwiązania: Wykorzystanie rozwiązań opartych na chmurze, które zmniejszają zależność ZUS od tradycyjnych cykli zakupowych sprzętu IT.
 • Korzyści Biznesowe: Redukcja kosztów druku i przechowywania dokumentów, poprawa efektywności pracy.

Potrzeba Zwiększenia Efektywności:

Uniezależnienie od Dostawców Zewnętrznych:

 • Propozycja Rozwiązania: Wprowadzenie w ZUS procesu zarządzania wiedzą, który umożliwia gromadzenie i udostępnianie wewnętrznej wiedzy specjalistycznej.
 • Korzyści Biznesowe: Wzrost samowystarczalności organizacji oraz zmniejszenie zależności od dostawców zewnętrznych.

Wdrożenie Efektywnego Procesu Zatrzymania Kadr IT:

 • Propozycja Rozwiązania: Rozbudowa programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników IT w ZUS, stworzenie atrakcyjnych ścieżek kariery.
 • Korzyści Biznesowe: Zwiększenie lojalności i retencji pracowników, redukcja kosztów związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników.

Rozbudowa Bazy Wiedzy:

 • Propozycja Rozwiązania: Systematyczne gromadzenie i aktualizowanie wewnętrznej bazy wiedzy w ZUS, ułatwiające pracownikom dostęp do niezbędnych informacji.
 • Korzyści Biznesowe: Lepsze zarządzanie wiedzą w organizacji, szybszy dostęp do informacji, zwiększenie efektywności pracy.

Zwiększenie Wpływu na Wybór Używanych Technologii:

 • Propozycja Rozwiązania: Wdrożenie procesów decyzyjnych w ZUS, umożliwiających pracownikom IT większy udział w wyborze i implementacji technologii.
 • Korzyści Biznesowe: Lepsze dopasowanie technologii

Potrzeba Podniesienia Efektywności w Realizacji Kluczowych Inicjatyw:

Przegląd Projektów pod Względem Uzasadnienia Biznesowego i Czasu Realizacji:

 • Propozycja Rozwiązania: Wdrożenie aplikacji do zarządzania projektami w ZUS, umożliwiającej definiowanie, przegląd zadań, tworzenie i monitorowanie harmonogramu.
 • Korzyści Biznesowe: Lepsze planowanie i wykonanie projektów, skuteczniejsze zarządzanie czasem i zasobami.

Wybór Odpowiednich Narzędzi do Zarządzania i Realizacji Projektów:

 • Propozycja Rozwiązania: Implementacja narzędzi w ZUS, umożliwiających efektywniejsze zarządzanie projektami i zadaniami.
 • Korzyści Biznesowe: Zwiększenie produktywności i efektywności w realizacji projektów.

Znalezienie Jasnej Metody Rozliczania Projektów:

 • Propozycja Rozwiązania: Wdrożenie systemów do monitorowania i rozliczania pracy nad projektami w ZUS.
 • Korzyści Biznesowe: Jasne i przejrzyste zarządzanie budżetem projektów, lepsza kontrola kosztów.

Engave S.A. i Strategia Cyfryzacji dla ZUS

Engave S.A. została zlecona do przygotowania "Strategii Rozwoju IT dla ZUS na lata 2018-2020". Strategia ta miała na celu określenie kierunku rozwoju IT, zwiększenie elastyczności i efektywności technologicznej, oraz wsparcie ZUS w osiągnięciu statusu innowacyjnej instytucji zaufania publicznego.

Kluczowe Wyniki i Efekty:

 • Zwiększenie Elastyczności IT: Przejście na model usługowy, oddzielenie zasobów sprzętowych od warstwy aplikacyjnej.
 • Podniesienie Efektywności: Wdrożenie procesu zarządzania wiedzą, zwiększenie kompetencji pracowników, rozbudowa bazy wiedzy.
 • Efektywność w Realizacji Projektów: Wprowadzenie narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie i szybszą realizację inicjatyw.

Projekt potwierdził, że sukces transformacji cyfrowej wymaga nie tylko wdrożenia nowych technologii, ale również zmian w kulturze organizacyjnej i podejściu do zarządzania wiedzą.

Zakończenie i Perspektywy na Przyszłość

Dzięki dogłębnej analizie problemów i potrzeb naszego klienta w zakresie transformacji cyfrowej - opartej na danych analitycznych, ocenie ryzyka i wywiadach z pracownikami - przygotowaliśmy strategię cyfryzacji, nakierowaną na konkretne rozwiązania i dobór narzędzi - idealnie dostosowanych do wymogów ZUS. Digitalizacja wybranych obszarów w firmie, pozwoliła znacznie usprawnić pracę zespołów, zwiększyć wydajność sprzętową i systemową oraz zoptymalizować koszty.  

"Umowa dotycząca 'Strategii Rozwoju IT dla ZUS na lata 2018-2020' została wykonana terminowo i z należytą starannością"

Agnieszka Kucharska, Wicedyrektor

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Message
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Cookies information
We use cookies on our website www.engave.pl. By clicking "I accept all", you consent to the installation of all cookies and the processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time. The administrator of your personal data is Engave Joint Stock Company based in Warsaw, 16 Czarodzieja St., 03-116 Warsaw. Your personal data may also be processed by third parties.

By clicking "Only necessary cookies", you enable the website to function. For more information about your rights, please see our Website Privacy Policy and Cookies Policy.
Details
Accept All
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

INNE REALIZACJE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Engave na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przeprowadziło kompleksową wycenę odtworzeniową Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Projekt ten obejmował analizę obecnego systemu i projektowanie nowego, zcentralizowanego systemu o podobnej funkcjonalności. Wycena, przeprowadzona metodą punktową Mark II, objęła ocenę ponad 150 systemów i modułów, analizę ponad 4000 przypadków użycia, oraz ocenę istniejącej infrastruktury. Projekt zakończył się sukcesem.

TRANSPORT I LOGISTYKA

W MAN Truck & Bus Polska, firma Engave z powodzeniem wdrożyła narzędzia ManageEngine, usprawniając zarządzanie infrastrukturą IT. Projekt ten, obejmujący centralizację zarządzania urządzeniami końcowymi i wsparcie zgłoszeń serwisowych, znacznie poprawił efektywność operacyjną zespołu IT. Przez automatyzację i uproszczenie procesów, MAN Truck & Bus Polska osiągnęła lepsze zarządzanie zasobami IT przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i ustandaryzowaniu konfiguracji komputerów. Wdrożenie to pozwoliło firmie na efektywniejszą pracę i rozwój w dynamicznym środowisku biznesowym.